Õppenõukogud

Vastavalt 2020/2021 üldtööplaanile on kavandatud õppenõukogu töökoosolekud järgnevalt: