Õppenõukogud

Vastavalt 2019/2020 üldtööplaanile on kavandatud õppenõukogu töökoosolekud järgnevalt: