Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis 2021/2022 õppeaastal: 

1) Sulev Lääne - I ja II kooliastme lapsevanemate esindaja;

2) Kristina Ermel - I kooliastme lapsevanemate esindaja;

3) Karita Rokka - II kooliastme lapsevanemate esindaja;

4) Airi Heinaru - II ja III kooliastme lapsevanemate esindaja;

5) Ott Jaakma - I kooliastme lapsevanemate esindaja;

6) Riin Saadjärv - õppenõukogu esindaja;

7) Keitlin Kärmas - õpilasesinduse esindaja;

8) Marika Saar - koolipidaja esindaja.
 

Hoolekogu esimese koosoleku protokoll

Hoolekogu teise koosoleku protokoll