Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal: 

1) Airi Heinaru - II kooliastme lapsevanemate esindaja; 

2) Ott Jaakma - I kooliastme lapsevanemate esindaja;

3) Anna Leemet - õpilasesinduse esindaja;

4) Sulev Lääne - II kooliastme lapsevanemate esindaja;

5) Enelin Olesk - II kooliastme lapsevanemate esindaja

6) Karmen Paavel - I ja III kooliastme lapsevanemate esindaja;

7) Karita Rokka - III kooliastme lapsevanemate esindaja;

8) Riin Saadjärv - õppenõukogu esindaja;

9) Marika Saar - kooli pidaja esindaja.