Hoolekogu

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal: 

1. Veljo Raide - vanemate esindaja, hoolekogu esimees

2. Olga Dorofejeva- vanemate esindaja

3. Kersti Luik - vanemate esindaja

4. Sulev Lääne- vanemate esindaja

5. Karita Tilk - vanemate esindaja  

6. Janno Reinomägi - vanemate esindaja

7. Leiki Sild - vilistlaste esindaja

8. Marika Saar- kohaliku omavalitsuse esindaja

9. Ülle Närska- õppenõukogu esindaja

10. Triine Uibokand - õpilasesinduse esindaja
 

Kontakt: veljoraide@hotmail.com

Hoolekogu 1. koosoleku protokoll.

Hoolekogu 2. koosoleku protokoll.

Hoolekogu 3. koosoleku protokoll.