Tunnustatud tänu-öökulliga Puhja Gümnaasiumis

TÄNU-ÖÖKULL


Esimesed väljastati Puhja hariduselu 310.aastapäeva ja Puhja Gümnaasiumi sünnipäeva aktusel 26.aprill 1997.a. 

Saajad:

 1. Heljo Koppel – 1997 staa¸ikas pedagoog
2. Selma Luts – 1997 staa¸ikas pedagoog
3. Maie Jurak – 1997 staa¸ikas pedagoog
4. Endla Gärtner – 1997 staa¸ikas pedagoog
5. Linda Raits – 1997 staa¸ikas pedagoog ja näitetegevus
6. Reet Lepik – 1997 staa¸ikas koolijuhtimine
7. Puhja Vallavalitsus – 1997 abi ja koostöö eest
8. Kätlin Viilup – 1997 kooli logo kavandi autor
9. Kersti Aadusoo – 1997 abituuriumi klassijuhataja
10. Leida Lestal – 1997 75. juubel
11.Sõbrad Karlskogast – 1997 kooli toetava tegevuse eest
12.Vilma Krünvald – 1998 50. juubel
13. Helen Jõesaar – 1998 põhikooli parim lõpetaja
14.Reet Kink – 1998 abituuriumi klassijuhataja
15.Kaja Kress – 1998 50. juubel
16. Triin Norman – 1998 EV presidendi kirjandikonkursi võitja
17.Selma Luts – 1998 EV presidendi kirjandikonkursi võitja juhendaja
18. Helen Karu – 1998 maakonna matem. olümpiaadi võitja
19. Lehte Vihand – 1998 maakonna matem. olümpiaadi võitja juhendaja
20.Age Laine – 1998 maakonna ajaloo olümpiaadi võitja
21.Sander Sepp – 1998 maakonna ajaloo olümpiaadi võitja
22.Kersti Aadusoo – 1998 maakonna ajaloo olümpiaadi võitja juhendaja
23. ÖSEL FOODS võrkpalli meeskond – 1998 kooli maine edendaja
24. Hilja Laas – 1998 75. juubel
25. Iivi Lehtma – 1998 staa¸ikas pedagoog pensionile asudes
26.Sander Sepp – 1999 põhikooli parim lõpetaja
27.Viktor Ivanov – 1999 abituuriumi klassijuhataja
28.Viktor Ivanov – 1999 50. juubel
29. Piret Sütt – 1999 maakondliku Puškini luulekonkursi võitja
30.Viktor Ivanov – 1999 maakondliku Puškini luulekonkursi võitja juhendaja
31.Reet Lepik – 1999 50. juubel
32. Endla Gärtner – 1999 75. juubel
33.Anne Soosaar – 1999 Maakonna AASTA ÕPETAJA
34. Lehte Vihand – 1999 Maakonna AASTA ÕPETAJA
35. Jaak Ratt – 2000 50. juubel
36.Kalev Pensa – 2000 “Puhja Karika” traditsiooni hoidja
37.Kaarel Luts – 2000 maakonna matem. olümpiaadi võitja
38.Silver Sepp – 2000 maakonna matem. olümpiaadi võitja
39. Lehte Vihand – 2000 maakonna matem. olümp. juhendaja
40. Triin Norman – 2000 maakonna emakeele olümpiaadi võitja
41.Selma Luts – 2000 maakonna emakeele olümp. juhendaja
42. Zederslundsskolan – 2000 koostöö edendaja
43.Silver Sepp – 2000 matemaatika järelkasvu olümp. võitja
44. Lehte Vihand – 2000 mat. järelkasvu olümp. juhendaja
45. Ivar Sala – 2000 maakonna inglise k. olümp. võitja
46.Silvi Müller – 2000 maakonna inglise k. olümp. juhendaja
47. Maris Toomessalu – 2000 põhikooli parim lõpetaja
48. Maie Jurak – 2000 abituuriumi klassijuhataja
49. M. Härma Gümnaasuim – 2000 ühiste muusikaklasside kontsertide korraldaja
50. Hillar Palamets – 2001 aukülaline isamaalisel festivalil
51.Silver Sepp – 2001 maakonna matem. olümpiaadi võitja
52. Lehte Vihand – 2001 maakonna matem. olümp. juhendaja
53.Kersti Aadusoo – 2001 maakonna ajaloo võistkonna juhendaja
54. Maie Jurak – 2001 maakonna “Nuputa” võistk. juhendaja
55. Lehte Vihand – 2001 maakonna “Nuputa” võistk. juhendaja
56.Viive Käiro – 2001 maakonna “Nuputa” võistk. juhendaja
57. Helle Meri – 2001 kodutütarde patroon, organisatsiooni 10. aastapäeva ürituste aukülaline
58.Kalmer Tera – 2001 põhikooli parim lõpetaja
59.Anne Jõesaar – 2001 abituuriumi klassijuhataja
60. Heljo Koppel – 2002 75. juubel
61. Puhja Seltsimaja – 2002 95. juubel
62. Heiki Rokka – 2002 koolijuhtimine
63. Lea Järv – 2002 huvitegevuse juhtimine
64.Riin Massur – 2002 rahvusvahelise projekti juhtimine
65.Sirje Dementjeva – 2002 kooli sisekujundused
66.Ruth Luts – 2002 muusikaklassi tegevuse edendamine
67.Andrus Lummo – 2002 kooli trükisete väljaandmine
68. Triin Norman – 2002 kooli laulu autor
69. Mirjam Malahhov – 2002 maakonna matem. olümpiaadi võitja
70. Lehte Vihand – 2002 maakonna matem. olümp. juhendaja
71.Kersti Aadusoo – 2002 maakonna ajalooolümp. võistk. juhendaja
72. Mirjam Malahhov – 2002 maakonna vene keele olümpiaadi võitja
73.Viktor Ivanov – 2002 maakonna vene keele olümp. juhendaja
74. Mirjam Malahhov – 2002 matemaatika järelkasvu olümp. võitja
75. Lehte Vihand – 2002 mat. järelkasvu olümp. juhendaja
76. Peeter Karja – 2002 matemaatika järelkasvu olümp. võitja
77. Maie Jurak – 2002 mat. järelkasvu olümp. juhendaja
78. Priit Sepp – 2002 tööõpetuse olümpiaadi võitja
79.Kaul Karja – 2002 tööõpetuse olümpiaadi juhendaja
80.Anne Soosaar – 2002 50. juubel
81. Mariliis Malahhov – 2002 põhikooli parim lõpetaja
82.Silvi Müller – 2002 abituuriumi klassijuhataja
83. Ülle Närska – 2002 Maakonna AASTA ÕPETAJA
84. Tiiu Haavandi – 2002 kooli pikaajaline toetaja pensionile asudes
85. Zederslundsskolan – 2003 rahvusvahelise koostööprojekti partner
86. Vihdin yhteiskoulu – 2003 rahvusvahelise koostööprojekti partner
87.Reet Kink – 2003 50. juubel
88. Mirjam Malahhov – 2003 maakonna mat. olümpiaadi võitja
89. Lehte Vihand – 2003 maakonna matem. olümp. juhendaja
90. Mirjam Malahhov – 2003 3­maakonna matem. võistluse võitja
91. Lehte Vihand – 2003 3­maakonna matem. võistluse võitja
92.Riina Tiirik – 2003 matem. järelkasvu olümp. võitja
93. Mariann Karja – 2003 matem. järelkasvu olümp. juhendaja
94. Maie Jurak – 2003 matem. Nuputa võistkonna juhendaja
95. Juta Jago – 2003 maakonna vene keele olümp. võitja
96.Silja Lipping – 2003 maakonna vene keele olümp. juhendaja
97. Natalja Iljina – 2003 Eesti ÕOV kirjandikonkursi võitja
98.Viktor Ivanov – 2003 Eesti ÕOV kirjandikonkursi juhendaja
99.Kristi Liiv ­2003 Välisministeeriumi esseekonkursi võitja
100. Linda Gottlob – 2003 Välisministeeriumi esseekonkursi juhendaja
101. Kerli Käiro – 2003 põhikooli parim lõpetaja
102. Mariann Karja – 2003 abituuriumi klassijuhataja
103. Maie Jurak – 2003 Maakonna AASTA ÕPETAJA
104. August Kirsipuu – 2003 75. juubel
105. Jaan Õunapuu – 2003 koolile osutatud abi eest
106. Kirill Solomatin – 2004 maakonna saksa keele olümp. võitja
107. Juta Suur – 2004 maakonna saksa keele olümp. juhendaja
108. Mirjam Malahhov – 2004 maakonna ajaloo olümp. võitja
109. Kersti Aadusoo – 2004 maakonna ajaloo olümp. juhendaja
110. Mirjam Malahhov – 2004 maakonna matemaatika olümp. võitja
111. Lehte Vihand – 2004 maakonna matemaatika olümp. juhendaja
112. Auli Uiboupin – 2004 matem. järelkasvu olümp. võitja
113. Maie Jurak – 2004 matem. järelkasvu olümp. juhendaja
114. Silja Lipping – 2004 maakonna vene keele olümp. juhendaja
115. Viktor Ivanov – 2004 maakonna vene keele olümp. juhendaja
116. Mariliis Malahhov – 2004 põhikooli parim lõpetaja
117. Silja Lipping – 2004 abituuriumi klassijuhataja
118. Juta Suur – 2004 50. juubel
119. Rannu Keskkool – 2004 315. juubelil koostöö eest
120. Luunja Keskkool – 2005 240. juubelil koostöö eest
121. Ruth Luts – 2005 muusikaklassi 25. juubelil muusikaklassi tegevuse edendamise eest
122. Kersti Aadusoo – 2005 maakonna ajaloo võistkonna juhendaja
123. Annet Muru – 2005 maakonna eesti keele olümpiaadi võitja
124. Selma Luts – 2005 maakonna eesti keele olümpiaadi juhendaja
125. Mirjam Malahhov – 2005 maakonna eesti keele olümpiaadi võitja
126. Linda Gottlob – 2005 maakonna eesti keele olümpiaadi juhendaja
127. Mariliis Malahhov – 2005 maakonna eesti keele olümpiaadi võitja
128. Reet Lepik – 2005 maakonna eesti keele olümpiaadi juhendaja
129. Viktor Ivanov – 2005 maakonna vene keele olümpiaadi võistkonna juhendaja
130. Silja Lipping – 2005 maakonna vene keele olümpiaadi võistkonna juhendaja
131. Katrina Sepp – 2005 maakonna vene keele olümpiaadi võitja
132. Viktor Ivanov – 2005 maakonna vene keele olümpiaadi juhendaja
133. Mikk Järv – 2005 üle­eestilise Euroopa kevadpäeva viktoriini edukas osaleja
134. Agnes Männik – 2005 üle­eestilise Euroopa kevadpäeva viktoriini õpetaja eripreemia
135. Mikk Järv – 2005 üleriigilise internetipõhise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi edukas osaleja
136. Silvi Sala – 2005 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
137. Auli Uiboupin – 2005 põhikooli parim lõpetaja
138. Anne Soosaar – 2005 abituuriumi klassijuhataja
139. Linda Gottlob – 2005 maakonna AASTA ÕPETAJA
140. Ruth Luts – 2005 maakonna AASTA ÕPETAJA
141. Järva­Jaani Gümnaasium – 2005 320. juubelil koostöö eest
142. Mirjam Malahhov – 2006 maakonna ajaloo olümpiaadi võitja
143. Kersti Aadusoo – 2006 maakonna ajaloo olümpiaadi juhendaja
144. Kersti Aadusoo – 2006 maakonna ajaloo võistkonna juhendaja
145. Anne­Mai Malahhov – 2006 maakonna eesti keele olümpiaadi võitja
146. Selma Luts – 2006 maakonna eesti keele olümpiaadi juhendaja
147. Mirjam Malahhov – 2006 maakonna eesti keele olümpiaadi võitja
148. Linda Gottlob – 2006 maakonna eesti keele olümpiaadi juhendaja
149. Egne Teearu – 2006 maakonna vene keele olümpiaadi võitja
150. Silja Lipping – 2006 maakonna vene keele olümpiaadi juhendaja
151. Mirjam Malahhov – 2006 maakonna matemaatika olümpiaadi võitja
152. Lehte Vihand – 2006 maakonna matemaatika olümpiaadi juhendaja
153. Katrina Sepp – 2006 esseekonkursi “Kui mina oleksin õpetaja” võitja
154. Tiina Õunapuu – 2006 esseekonkursi “Kui mina oleksin õpetaja” juhendaja
155. Vilma Krünvald – 2006 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
156. Aivi Toompalu – 2006 põhikooli parim lõpetaja
157. Ruth Luts – 2006 abituuriumi klassijuhataja
158. Hilja Tomson – 2006 abituuriumi klassijuhataja
159. Vilma Krünvald – 2006 pensionile asudes
160. Kersti Aadusoo – 2006 maakonna AASTA ÕPETAJA
161. Milvi Haavandi – 2006 maakonna AASTA ÕPETAJA
162. Külli Korol – 2006 50. juubel
163. Ruth Luts – 2007 50. juubel
164. Karoliine Korol – 2007 Tähest täheni 2 illustratsioonide autor
165. Lehte Vihand – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
166. Kaja Kress– 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
167. Linda Gottlob – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
168. Milvi Haavandi – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
169. Juta Suur– 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
170. Külli Korol – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
171. Reet Lepik – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
172. Maire Sepp – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
173. Ruth Luts – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
174. Silja Lipping – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
175. Kesti Aadusoo – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
176. Viktor Ivanov – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
177. Anne Jõesaar – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
178. Lea Järv – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
179. Elle Salo – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
180. Heiki Rokka – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas õpetaja
181. Silvi Müller – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas endine õpetaja
182. Jaan­Valdek Müller – 2007 hariduselu 320. aastapäeval staaþikas endine õpetaja
183. Peeter Mets – 2007 pensionile asudes
184. Maire Sepp – 2007 50. juubel
185. Mirjam Malahhov – 2007 maakonna eesti keele olümpiaadi võitja
186. Linda Gottlob – 2007 maakonna eesti keele olümpiaadi juhendaja
187. Katrina Sepp – 2007 Nutikad matemaatikud maakonna võistkonnas võitja
188. Lehte Vihand – 2007 Nutikad matemaatikud maakonna võistkonnas juhendaja
189. Jane Mölder – 2007 esseekonkursi võitja
190. Tiina Õunapuu – 2007 esseekonkursi juhendaja
191. Kaja Kress – 2007 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
192. Kristina Marmõš – 2007 põhikooli parim lõpetaja
193. Kersti Aadusoo – 2007 abituuriumi klassijuhataja
194. Lea Järv – 2007 maakonna AASTA ÕPETAJA
195. Kaja Kress – 2007 maakonna AASTA ÕPETAJA
196. Selma Luts – 2007 75. juubel
197. Tsirguliina Keskkool – 2007 95. juubelil koostöö eest
198. Silja Lipping – 2008 50. juubel
199. Anne Jõesaar – 2008 50. juubel
200. Tiina Sepp – 2008 75. juubel
201. Vahur Jaakma – 2008 50. juubelil kooli toetava tegevuse eest
202. Maire Sepp – 2008 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
203. Krsitiina Pokk – 2008 maakonna ajaloo olümpiaadi võitja
204. Kersti Aadusoo – 2008 maakonna ajaloo olümpiaadi juhendaja
205. Inga Konovalova – 2008 maakonna matemaatika olümpiaadi võitja
206. Kaja Kress – 2008 maakonna matemaatika olümpiaadi juhendaja
207. Katrina Sepp – 2008 maakonna matemaatika olümpiaadi võitja
208. Lehte Vihand – 2008 maakonna matemaatika olümpiaadi juhendaja
209. Margit Laars – 2008 maakonna matemaatika järelkasvuolümpiaadi võitja
210. Kaja Kress – 2008 maakonna matemaatika järekasvuolümpiaadi juhendaja
211. Katrina Sepp – 2008 põhikooli parim lõpetaja
212. Ülle Närska – 2008 abituuriumi klassijuhataja
213. Silja Lipping­ – 2008 maakonna AASTA ÕPETAJA
214. Ilmatsalu Põhikool – 2008 kooli 20. aastapäeval koostöö eest
215. Kersti Aadusoo – 2008 AASTA ALGATUS
216. Milvi Sepp – 2009 50. juubelil kooli toetava tegevuse eest
217. Kersti Aadusoo – 2009 maakonna ajaloo olümpiaadi võistkonna juhendaja
218. Denis Samoilov – 2009 maakonna vene keele olümpiaadi võitja
219. Silja Lipping – 2009 maakonna vene keele olümpiaadi juhendaja
220. Signe Milistver – 2009 maakonna matemaatika järelkasvuolümpiaadi võitja
221. Kaja Kress – 2009 maakonna matemaatika järelkasvuolümpiaadi juhendaja
222. Rille Jüriado – 2009 maakonna kunstiolümpiaadi juhendaja
223. Külli Korol – 2009 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
224. Kea Karja ­2009 põhikooli parim lõpetaja
225. Aili Tamm – 2009 abituuriumi klassijuhataja
226. Heiki Rokka – 2009 AASTA ALGATUS
227. Aili Tamm – 2009 50. juubel
228. Viktor Ivanov – 2009 maakonna AASTA ÕPETAJA
229. Külli Korol – 2009 maakonna AASTA ÕPETAJA
230. Lea Järv – 2009 50. juubel
231. Aarne Lipping – 2009 Põhiõppekorpuse rekonstrueerimistööde koolipoolne koordinaator
232. Wolmreks Ehitus OÜ – 2009 Põhiõppekorpuse rekonstrueerimistööde teostaja
233. Anne Soosaar – 2010 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
234. Kersti Aadusoo – 2010 maakonna ajaloo olümpiaadi juhendaja
235. Rille Jüriado – 2010 maakonna kunstiolümpiaadi juhendaja
236. Kristiina Lobrev – 2010 põhikooli parim lõpetaja
237. Päivi Märjamaa – 2010 abituuriumi klassijuhataja
238. Kersti Aadusoo – 2010 50. juubel
239. Mariann Karja – 2010 keskkonnaprojektide projektijuht
240. Lea Järv – 2010 huvitegevuse edendaja
241. Heiki Rokka – 2010 maakondlik AASTA ÕPETAJA
242. Merle Lint – 2011 50. juubel
243. Einike Reinvelt – 2011 50. juubel
244. Jaanika Viljaste – 2011 maakonna vene keele olümpiaadi võitja
245. Silja Lipping – 2011 maakonna vene keele olümpiaadi juhendaja
246. Anne Soosaar – 2011 edukas mudilaskoori juhendaja
247. Ruth Luts – 2011 edukas lastekoori juhendaja
248. Milvi Haavandi – 2011 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
249. Deniss Samoilov – 2011 põhikooli parim lõpetaja
250. Ave Štein – 2011 abituuriumi klassijuhataja
251. Siiri Metsik – 2011 75. juubel
252. Jaak Ratt – 2011 maakondlik AASTA ÕPETAJA
253. Vanessa Pure – 2012 maakonna ajaloo olümpiaadi võitja
254. Kersti Aadusoo – 2012 maakonna ajaloo olümpiaadi juhendaja
255. Samoilov – 2012 maakonna vene keele olümpiaadi võitja
256. Silja Lipping – 2012 maakonna vene keele olümpiaadi juhendaja
257. Robert Matt – 2012 maakonna matemaatika järelkasvu olümpiaadi võitja
258. Merle Lint – 2012 maakonna matemaatika järelkasvu olümpiaadi juhendaja
259. Merle Lint – 2012 algõpetuse kolleegipreemia konkursi võitja
260. Inga Konovalova – 2012 põhikooli parim lõpetaja
261. Kersti Aadusoo – 2012 abituuriumi klassijuhataja
262. Viktor Ivanov – 2012 pensionile asudes
263. Maire Sepp – 2012 maakondlik AASTA ÕPETAJA
264. Iivi Lehtma – 2012 75. juubel
265. Katriin Põlluäär­ - 2013 põhikooli parim lõpetaja
266. Riin Massur ­ - 2013 abituuriumi klassijuhataja
267. Karlis Jõeste ­- 2014 põhikooli parim lõpetaja
268. Kaja Kress ­- 2014 abituuriumi klassijuhataja
269. Kaisa Mitt ­ - 2015 põhikooli parim lõpetaja
270. Ruth Maal ­ - 2015 abituuriumi klassijuhataja
271. Reet Kink ­- 2015 pikaajalise töö eest Puhja Gümnaasiumis
272. Juta Suur - 2015 pikaajalise töö eest Puhja Gümnaasiumis
273. Ülle Närska - 2015 maakonna AASTA ÕPETAJA, suunaja kategoorias
274. Riin Massur - 2015 maakonna AASTA ÕPETAJA, gümnaasiumiõpetaja kategoorias
275. Joonas Alliksaar - 2015 maakonna inglise keele kõnevõistluse võitja
276. Riin Massur - 2015 maakonna inglise keele kõnevõistluse juhendaja
277. Helena Pallon - 2015 maakonna õigekirjaolümpiaadi võitja
278. Pille-Riin Maal - 2015 muinasjutuvestja konkursi I koht maakonnas
279. Riin Massur - 2016 abituuriumi klassijuhataja
280. Helena Pallon - 2016 põhikooli parim lõpetaja
281. Silja Lippping - 2016 põhikooli klassijuhataja
282. Joonas Alliksaar - 2016 maakonna inglise keele kõnevõistluse võitja
283. Riin Massur - 2016 maakonna inglise keele kõnevõistluse juhendaja
284. Ülle Närska - 2016 maakonna esmaabivõistluse võitjameeskonna juhendaja
285. Robin Massur - 2016 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
286. Robert Uustalu - 2016 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
287. Merle Lint - 2016 õpilaste eduka juhendamise eest konkursil Nutisport
288. Silja Tammi - 2016 õpilaste eduka juhendamise eest konkursil Nutisport
289. Päivi Märjamaa - 2016 maakonna AASTA ÕPETAJA, koolijuhi kategoorias
290. Silja Tammi - 2017 õpilaste eduka juhendamise eest konkursil Nutisport
291. Merle Lint - 2017 õpilaste eduka juhendamise eest konkursil Nutisport
292. Maire Sepp - 2017 õpilaste eduka juhendamise eest matemaatikavõistlusel Matetalgud
293. Silja Lipping - 2017 maakonna vene keele olümpiaadi juhendaja
294. Anastasia Puzakova - 2017 maakonna vene keele olümpiaadi võitja
295. Thea Ilusmets - 2017 kooli sümboolika looja
296. Ülle Närska - 2017 maakonna esmaabivõistluse Karvik võitjameeskonna juhendaja
297. Anete-Liis Kingsepp - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
298. Anna Leemet - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
299. Linde Leetberg - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
300. Lisandra Pärnamets - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
301. Karla Mets - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
302. Pille-Riin Maal - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
303. Maria-Elise Poom - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
304. Kristyn Pukki - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
305. Annabel Rõõm - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
306. Joosep Topolev - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
307. Anastasia Puzakova - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport
308. Merlina Pajuste - 2017 eduka osalemise eest konkursil Nutisport