Kooli juhtkonna poolt välja antavad tunnustused

2022

Mari Siirmets- oma töö mõtestamine ja uuele tasandile viimine

Kadri Jürimaa - kunstiande avastamine ja arendamine Puhja Kooli õpilastes

Virve Vend - alustava õpetaja kohanemise meistriklass

Kert Päevloo - tõhusa töö eest eelkõige iseendaga

Linde Leetberg - hoolivuse, kooli väärtuste kandmise ja töökuse eest

Alesja Turovskaja - tahtekindluse, sisemise motivatsiooni, empaatia ja enda juhtimise eest

2021

Evelyn Eensoo - enesearengupreemia, aasta õppija 2020

Kadri Raudsepp - hoolivuspreemia, õppijat toetav arengupartner

Riin Saadjärv - digimajakas 2020

Ragnar Hendrikson - initsiatiivipreemia

Märt Aan - juhtkonna tunnustus: meeskonna hing

2020

Aili Tamm - juhtkonna tolerantsuspreemia õpilaste ja õpetajate toetamise eest õpetajale, kes on asendamatu asendamist vajavates olukordades

Jana Adari - juhtkonna arenduspreemia õhinaga tehtud töö ja tänuväärsete algatuste eest

Jaan Leetberg - õigluse preemia

Keneli Pallon - algatuspreemia

Pille-Riin Maal - eristumispreemia

2019

Anne Soosaar - missioonitundega suunanäitaja

Ene Põldaru - kõikide õppijate heaolust hoolija 

Ken - Evert Tobre - koolielu edendaja

Siim Muutra - oma elu kindlameelne kujundaja

Hugo Oskar Reinomägi - klassi heade suhete korraldaja

2018

Lea Järv - isamaaliste ürituste korraldamise eest

Triinu Vakmann - südamega tehtud töö ja tänuväärsete algatuste eest koolielus

Mirjam Elessawi - julguse eest otsida oma juuri Eestis

Rebeka Käpa - initsiatiivi ja vastutuse võtmise eest koolielus

Argo Reinhold - Suurim muutuja 2017

2017

Kersti Aadusoo - õpikeskkonnas ja õpikäsituses toimunud muutustega parim kohaneja

Silja Tammi - kaasaegse õpikäsituse kujundamise ja õppimist toetava hindamise rakendamise eest

Martin Kirpu - selgete visioonide eest oma tuleviku kujundamisel

Maris Karu - ettevõtlikkuse ja koolielus aktiivse kaasalöömise eest

2016

Ene Väär - panustamise eest koolikultuuri

Maria-Elise Poom - pingutuse eest õppetöös, aktiivsuse eest koolielu korraldamisel

2015

Riin Massur - panustamise eest õppimisse ja õpetamisse oma koolis

Killu Tolk - pingutuse eest õppetöös

Tanel­ Taimur Vares - kõrgete tulemuste eest õppetöös