Kooli juhtkonna poolt välja antavad tunnustused

2015

Riin Massur - panustamise eest õppimisse ja õpetamisse oma koolis

Killu Tolk - pingutuse eest õppetöös

Tanel­ Taimur Vares - kõrgete tulemuste eest õppetöös

2016

Ene Väär - panustamise eest koolikultuuri

Maria-Elise Poom - pingutuse eest õppetöös, aktiivsuse eest koolielu korraldamisel

2017

Kersti Aadusoo - õpikeskkonnas ja õpikäsituses toimunud muutustega parim kohaneja

Silja Tammi - kaasaegse õpikäsituse kujundamise ja õppimist toetava hindamise rakendamise eest

Martin Kirpu - selgete visioonide eest oma tuleviku kujundamisel

Maris Karu - ettevõtlikkuse ja koolielus aktiivse kaasalöömise eest

2018

Lea Järv - isamaaliste ürituste korraldamise eest

Triinu Vakmann - südamega tehtud töö ja tänuväärsete algatuste eest koolielus

Mirjam Elessawi - julguse eest otsida oma juuri Eestis

Rebeka Käpa - initsiatiivi ja vastutuse võtmise eest koolielus

Argo Reinhold - Suurim muutuja 2017