Vanematekogu

Vanematekogu on koostööpartner ning nõuandja kooli direktorile ja õpetajaskonnale arengusuundade väljatöötamisel, õpilastele soodsate arengutingimuste loomisel, õppe- ja huvitegevuse ning tugiteenuste võimaluste mitmekesistamisel, õpilasi puudutavate oluliste otsuste langetamisel.


Vanematekogu liikmed ja asendusliikmed valitakse iga õppeaasta alguses kooli kõikide klasside lastevanemate koosolekutel iga klassi esindajana üheks õppeaastaks.

Puhja Gümnaasiumi vanematekogu seisuga 01.10.2017
Kristi Hannus
Kersti Luik
Janno Reinomägi
Monika Rätsepp
Irina Ermel
Kadri Raudsepp
Jaanika Remminoi
Heli-Anneli Villako
Reelika Kähara
Ülle Kuus
Silver Heinaru
Maia Mälk
Annika Pihelgas
Triin Pall
Sirli Viks
Olga Dorofejeva
Kati Kallas
Darja Menshikova
Karoly Kaljuvee
Enn Tobre


Vanematekogu juht: Karoly Kaljuvee, e-mail: karolykaljuvee@hotmail.com

 Vanematekogu esimese koosoleku protokoll.