Tugimeeskond

Eva Kõrgmaa, tugiõppe koordinaator, klassijuhataja (V), eva.korgmaa@puhja.edu.ee 

Aune Summer, eripedagoog, aune.summer@puhja.edu.ee

Mari Siirmets, sotsiaalpedagoog, mari.siirmets@puhja.edu.ee

Ene Põldaru, logopeed, ene.poldaru@puhja.edu.ee

Indrek Pekko, noorsootöötaja, indrek.pekko@puhja.edu.ee

Sirje Dementjeva, raamatukoguhoidja, sirje.dementjeva@puhja.edu.ee

Elle Salo, abiõpetaja, õpikufondi haldaja, elle.salo@puhja.edu.ee

Aili Tamm, abiõpetaja, klassijuhataja (IV), aili.tamm@puhja.edu.ee