Õpetajad

1. Kersti Aadusoo (KA), ajalugu, klassijuhataja (IX), kersti.aadusoo@puhja.edu.ee

2. Jana Adari (JA), klassiõpetaja (I), jana.adari@puhja.edu.ee

3. Ants Prii (AP), tehnoloogiaõpetus, ants.prii@puhja.edu.ee

4. Lea Järv (LJ), klassiõpetaja (III), lea.jarv@puhja.edu.ee

5. Kadri Jürimaa (KJ), käsitöö ja kodundus, kunst, kadri.jurimaa@puhja.edu.ee

6. Ave Külter (AK), matemaatika, ave.kulter@puhja.edu.ee

7. Merle Lint (ML), matemaatika, merle.lint@puhja.edu.ee

8. Silja Lipping (SL), vene keel, klassijuhataja (IV), silja.lipping@puhja.edu.ee

9. Paula Luks (PL), inglise keel, paula.luks@puhja.edu.ee

10. Ruth Luts (RL), muusika, klaveriklass, klassijuhataja (VI), ruth.luts@puhja.edu.ee

11. Liisa Merila (LM), inglise keel, liisa.merila@puhja.edu.ee

12. Ülle Närska (ÜN), inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, ettevõtlikkusõpe, klassijuhataja (VII),  ulle.narska@puhja.edu.ee

13. Tanel Ojaste (TO), kehaline kasvatus, tanel.ojaste@puhja.edu.ee

14. Madis Paju (MP), kehaline kasvatus, madis.paju@puhja.edu.ee

15. Maris Pukk (MP), eesti keel ja kirjandus, klassijuhataja (VIII), maris.pukk@puhja.edu.ee

16. Kadri Raudsepp (KR), klassiõpetaja (II), kadri.raudsepp@puhja.edu.ee

17. Riin Saadjärv (RS), digiõpe, informaatika, inglise keel, klassijuhataja (V), riin.saadjarv@puhja.edu.ee

18. Evelin Salu (ES), loodusained, evelin.salu@puhja.edu.ee

19. Maire Sepp (MS), klassiõpetaja (I), maire.sepp@puhja.edu.ee

20. Anne Soosaar (AS), muusika, anne.soosaar@puhja.edu.ee

21. Imbi Tanilsoo (IT), klassiõpetaja (II), imbi.tanilsoo@puhja.edu.ee

22. Evelyn Eensoo (EE), loodusained, evelyn.eensoo@puhja.edu.ee