Meedia meist

Kooli õpilasesinduse president Käti-Eliise Tobre kirjutab Puhja valla novembrikuu lehes oktoobri lõpus koolis toimunud Halloweeni stiilipäevast.

Koolielu portaal avaldas novembris artikli Ventspilsis toimunud esimesest üle-baltilisest digitehnoloogiate konkursist „Ventspilsi IT-väljakutse“, kus hindajana esines ka meie kooli haridustehnoloog Riin Saadjärv.

Puhja valla lehe oktoobrikuu numbris saab lugeda meie õpetajast Silja Lippingust, kes sai sellel aastal maakondliku tunnustuse. Lisaks annab loovjuht Ülle Närska ülevaate uue hooga tegutsevast õpilasesindusest, õpetaja Maire Sepp kirjutab toimunud sügisnäitusest, õpetaja Triinu Vakmann Teadlaste öö sündmustest ning õpetaja Tanel Ojaste spordinädala "Leia oma rütm" tegevustest Puhja Koolis.  

Septembris ilmunud Puhja valla lehes tutvustab Puhja kooli selle õppeaasta plaane ja eesmärke õppejuht Riin Massur. Direktor Päivi Märjamaa kirjutab uuest õppeaastast põhikoolina Elva valla infolehe 12. numbris ja uutest plaanidest 13. numbris.   

Juuliku vallalehes võtab direktor Päivi Märjamaa kokku lõppenud õppeaasta ning annab ülevaate ka meie kollektiivide käigust laulupeole.

Puhja valla maikuu lehes annab õppejuht Riin Massur põhjaliku ülevaate aprillis toimunud hariduselu 330 aastapäevast. Elva valla lehes kirjutab samal teemal direktor Päivi Märjamaa.

Aprillis saab lehest lugeda trimestri kokkuvõtet, ülevaadet isetehtud pillide näitusest ja õpilaste osalemisest Puhja näiteringi töös. Elva valla lehes kirjutab Riin Massur jüripäeva tegevustest ja Ülle Närska Puhja koolis toimunud esmaabivõistlusest KARVIK.

Elva valla lehe kuuendas numbris kirjutab Tanel Ojaste võistlusest Puhja valla täpseim käsi ning Merle Lint toimunud Nutispordi võistlusest.

Sellest, kuidas meie koolis emakeelepäeva tähistati, saab lugeda Elva valla lehe 4. numbrist.

Puhja valla lehe märtsikuu numbris kirjutatakse Puhja valla Aasta Inimese 2016 elutöö eest tiitli pälvinud Puhja Gümnaasiumi õpetajast Reet Lepikust ja kirjutatakse sellest, kuidas koolis tähistati Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva ning vastlapäeva.

Veebruari valla lehes antakse ülevaade huvitavatest külalistest, kes õpilastega kohtunud, jagatakse muljeid õpilaste talispordilaagrist Piiril ning kirjutatakse esimesse klassi astujate infopäevast.  

Puhja Gümnaasiumi direktor kirjutab 2017. aasta veebruaris ühinevate vald valdade esimeses infolehes Puhja hariduselust ja kooli tulevikuplaanidest.

2017. aasta jaanuarikuus kirjutab haridustehnoloog Riin Saadjärv õpetajate digikoolitustest.

Tartu Postimees kirjutab koolidele ümberehitamiseks eraldatud toetusest.

Detsembrikuu Puhja valla lehes võtab direktor Päivi Märjamaa kokku lõppeva aasta, lugeda saab veel merekultuuriaastale pühendatud luulekonkursist ja koolis toimunud isadepäevast.

Puhja valla lehe novembrikuu numbrist saab lugeda Puhja Gümnaasiumis toimunud karjääripäevast, õpetajate päevast ja orienteerumisnädalast.

Vaata Puhja valla lehe oktoobrikuu numbrist artikleid "Puhja tunnustab ja tänab" ning "Sportlik päev Puhja Gümnaasiumis".

Õppejuht Riin Massur kirjutab kooliaasta algusest valla septembrikuu lehes.

Puhja valla juulikuu lehest saab lugeda õppeaasta kokkuvõttest.

Kuidas läks I kooliastme õppemäng "Koolipingist õue," loe maikuu lehest.

Õpilaste tervise- ja talispordilaagrist Piiril kirjutab märtsikuu lehes Ülle Närska.

Jaanuarikuu lehest saab ülevaate kooli muusikaklassi 35. sünnipäevast.