Järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond
Lõuna piirkonna Tartumaa ekspert Katrin Ohakas
tel 735 4068 | mob 5687 0346
Katrin.Ohakas@hm.ee