Õppetöö

 

 


 

VAHEAJAD

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2021/2022. õppeaastal:

Sügisvaheaeg 25. - 31. oktoober 2021

Jõuluvaheaeg 23. detsember 2021 - 9. jaanuar 2022

Talvevaheaeg 28. veebruar - 6. märts 2022

Kevadvaheaeg 25. aprill - 1. mai 2022

Suvevaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni - 31. august 2022

 

TRIMESTRID

I trimester  1. september - 28. november (13 nädalat)

II trimester   29. november - 13. märts (15 nädalat)

III trimester  14. märts - 13. juuni (13 nädalat)

 

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021

loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021

eesti keel (kirjalik) – 30. september, 1. oktoober 2021

loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021

inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober, 11. oktoober 2021

inglise keel (suuline) – 8. oktoober, 11.–13. oktoober 2021

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022

2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022

3) valikeksam  – 14. juuni 2022 (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena)