Õppetöö

 

TUNDIDE AJAD 2019/2020. ÕPPEAASTAL


 

VAHEAJAD

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2019/2020. õppeaastal:

Sügisvaheaeg 21. - 27. oktoober 2019

Jõuluvaheaeg 23. detsember 2019 - 5. jaanuar 2020

Talvevaheaeg 24. veebruar - 1. märts 2020

Kevadvaheaeg 20. - 26. aprill 2020

Suvevaheaeg (v.a 9. klass) 10. juuni - 31. august 2020

 

TRIMESTRID

I trimester  1. september - 29. november (12 nädalat)

II trimester   2. detsember - 13. märts (12 nädalat)

III trimester  16. märts - 10. juuni (12 nädalat)

 

TASEMETÖÖD

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020

matemaatika (e-tasemetöö) – september 2020 

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

loodusõpetus (e-tasemetöö) - 1.-2. oktoober 2019

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

eesti keel (e-tasemetöö) – 13. mai 2020

matemaatika (e-tasemetöö) – september 2020 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

loodusõpetus (e-tasemetöö) - 24.-25. september 2019

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020

2) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020

3) valikeksam  – 10. juuni 2020 (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena)