Õppetöö

 

 


 

VAHEAJAD

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal:

Sügisvaheaeg 19. - 25. oktoober 2020

Jõuluvaheaeg 23. detsember 2020 - 10. jaanuar 2021

Talvevaheaeg 22. - 28. veebruar 2021

Kevadvaheaeg 19. - 25. aprill 2020

Suvevaheaeg (v.a 9. klass) 14. juuni - 31. august 2020

 

TRIMESTRID

I trimester  1. september - 27. november (13 nädalat)

II trimester   30. november - 12. märts (15 nädalat)

III trimester  15. märts - 11. juuni (13 nädalat)

 

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

loodusõpetus (e-tasemetöö) - 23. - 24. september 2020

matemaatika - 30. september - 1. oktoober 2020

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

loodusõpetus (e-tasemetöö) - 21.-22. september 2020

matemaatika (e-tasemetöö) - 28.- 29. september 2020

 

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021

2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021

3) valikeksam  – 9. juuni 2021 (bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena)