Uudised

Puhja Kooli meeskond Brüsselis
Teisipäev, 27. september 2022
Puhja Kooli õpetajad ja koostööpartnerid külastasid 23.-25. septembril Brüsselit, et kohtuda Euroopa Parlamendis töötavate eestlastega, saada täpsem ülevaade parlamendi eesmärkidest, koostööst, põhimõtetest, kuidas otsuseid langetatakse. Kodanikuna pole me tõenäoliselt kunagi mõtisklenud, kuidas korraldada suure, mitmekeelse organisatsiooni tööd nii, et see oleks võimalikult tõhus, kõigi mõtted kuuldud ja arvestatud.
Õpetajatena mõtisklesime Euroopa tuleviku üle, milliseid kodanikke vajab Euroopa Liit ning kuidas meie igapäevase koolielu korraldamisega saaksime arendada tulevikutegijaid, kes oleksid teadlikud oma valikute mõjust, edenemismõtteviisiga, kohanemisvõimelised, ettevõtlikud ja tundetargad.
Reedesse jäid veel külastused, kus saadi osa Euroopa Ajaloo Maja ning Parlamentariumi pakutavatest teadmistest.
Mida saadud teadmised meile annavad? Esiteks võib välja tuua parema arusaama Euroopa parlamendi mõjust EL kodanikele ja maailmale. Teiseks saame suunata teadlikumalt õpilaste karjäärivalikuid, sest meil endal on selgem ülevaade sellest, milline on tuleviku eurooplane. Kolmandaks veendusime, kuivõrd suurepärased inimesed on Puhja Kooli töötajad ja koostööpartnerid - nad on huvitatud, ettevõtlikud, intelligentsed, aktiivsed, jaksavad palju kõndida ja on üleüldse vastupidava (reisimine Eesti-Belgia-Eesti toimus ööune arvelt ning esmaspäeva hommikul kell 8 olid kõik rõõmsalt rivis).
Projekti eestvedaja oli õpetaja Kadri Raudsepp.