Uudised

Õppeprogramm “Kalade ehitus, mitmekesisus ja eluviis” 7. klassile
Teisipäev, 4. jaanuar 2022

Õppeprogramm “Kalade ehitus,  mitmekesisus ja eluviis”

20. detsembril külastas 7. klass Tartu Loodusmaja, et tutvuda lähemalt kaladega. Sissejuhatuseks tutvustati esitluse ja videote abil erinevaid Eesti kalu. Saime uusi põnevaid teadmisi. Kas teadsite, et lest loodab merepõhjas viimase minutini, et teda ei nähta? Haug neelab kalu ainult pea ees ja peab sabast haaratud saagi ümber pöörama. Merivarblasel on kõhu all iminapp, millega kividele kinnituda. Häälekad on ujupõiega kalad, sest kasutavad seda organit kõlakojana. Emakala on kala, kes poegib ja toob korraga ilmale 10-20  kalabeebit. Kes hoolitseb “kalabeebide” eest? Paljudel liikidel teevad seda isased kalad, Näiteks ogalikul, merinõelal, madunõelal, raudkiisal ja nolgusel.

Praktiliseks rühmatööks oli ahvenate lahkamine. Õpilased olid innuga töö juures, sest ahvenaid tuli uurida nii väljast kui seest. Ka järgnevad ülesanded toimusid rühmades ja sobisid meie õpilastele hästi. Õpilastel tuli määrata näidiste ja määrajate abil kalaliike; leida antud kalatoitudele sobivad kalaliigid; võrrelda enda vanust ja pikkust säga omaga; uurida mikroskoobiga aastaringe kalasoomustel; loendada akvaariumis kalu. Kokku said õpilased reaalselt näha 19 liiki Eesti kalu. See teeb tervelt ¼ kogu meie kalaliikidest.

Õppepäeva lõpetas kokkuvõtlik viktoriin. Oli hariv ja aktiivne päev! Suur tänu Anneli Ehlvestile  juhendamise eest. Õppekäik sai teoks tänu KIK-ile.

Loodusainete õpetaja Evelyn Eensoo