Uudised

Õppeprogramm “Kalade ehitus, mitmekesisus ja eluviis”
Kolmapäev, 14. oktoober 2020

14. oktoobril külastas 7. klass Tartu Loodusmaja, et tutvuda lähemalt kalade ehituse, eluviiside ja mitmekesisusega. Algul tutvustati esitluse ja video abil erinevaid Eesti kalu. Seda, et kalad elavad vees ja neil on uimed, teadsid kõik juba ennegi. Lisaks saime teada, et vingerjas on selline kala, kes lisaks lõpustele hingab ka oma pärasoole abil. Samuti pole kalad nii vaiksed loomad kui inimesed arvavad. Kalad annavad endast samuti häälitsemise abil märku. Nad piiksuvad ja viiksuvad erinevat moodi. Kes aga hoolitseb “kalabeebide” eest? Paljudel liikidel teevad seda hoopis isased kalad. Näiteks ogalikul, merinõelal, madunõelal, raudkiisal ja nolgusel. Päris kummalised nimed ja ka omapärased kalad.

Nolgust peaks nüüd küll iga õppeprogrammil osalenud õpilane tundma. Nolgused pandi lauale ja tuli uurida nii nende välis- kui ka siseehitust. Elevust oli palju. Mõnede jaoks see tegevus sobis väga hästi. Seega on lootust, et seitsmendike hulgast ka arste sirgub.  Eriti põnev oli see, et ühe priske emase nolguse kõhus oli ka suur magu, mille seest tuli välja teine kala-emakala. Emakala on kala, kes on eluspoegija.

Õppeprogrammi teises osas toimus töö gruppides ja erinevate ülesannetega õppepunktides. Õpilastel tuli määrata erinevaid kalaliike, reastada kalu eluea järgi, leida igale kalatoidule sobiv kalaliik, võrrelda enda vanust ja pikkust säga omaga, uurida mikroskoobi all kalasoomustel aastaringe, loendada akvaariumis kalu. Kokku said õpilased reaalselt näha 19 liiki Eesti kalu. See teeb tervelt ¼ kogu meie kalaliikidest. Õppepäeva lõpetas kokkuvõtlik viktoriin. Tore oli, et kooli tagasi tulles saime süüa kalasuppi! Oli põneva ja hariv päev kalade seltsis.

Suur tänu Anneli Ehlvestile  juhendamise eest. Õppekäik sai teoks tänu KIK-ile.

Loodusainete õpetaja  Evelyn Eensoo