Uudised

Maailmakoristuspäev Puhja Koolis
Kolmapäev, 2. oktoober 2019

16. ja 17. septembril osalesid 101 Puhja kooli õpilast ja 3 õpetajat Maailmakoristuspäeval.

Maailmakoristuspäev toimub 150 riigis ning möödunud aastal osales üritusel 18 miljonit inimest. Sel aastal pööratakse tähelepanu väikeprügile, mida esmapilgul tänavatel, haljasaladel ei märka. Väikeprügist suurema osa moodustavad suitsukonid, mis on meie ümber saanud harilikuks keskkonna osaks, kuid mis samuti reostavad loodust meie ümber. Maailmakoristuspäeval osalemise üheks eesmärgiks oli vähendada prügipimedust. Õpilased õppisid märkama looduses detaile, mis sinna kuuluma ei peaks ning mille kõrvaldamisse saab panustada igaüks.

Lisaks suitsukonidele leidsime kõrvalistest metsatukkadest, niitmata heina seest hulgaliselt olmeprügi, näiteks klaas- ja plastpakendeid, kalosse, sokke, prill-laua, ehitusmaterjali jne. Kõige traagilisem leid oli plekkpurki lõksu jäänud hiir, kes pääses tänu õpilastele vabadusse, et rõõmsamalt oma hiireelu edasi elada.

Prügikoristusaktsioonide abil kujundame õpilastes maailmavaadet, et meid ümbritsev keskkond on meie elu osa ning seal toimuv mõjutab meid samavõrd, kui olukord isiklikus elutoas. Osalenud õpetajate sooviks on õpilastes vähendada ükskõiksust ning arendada kriitilist mõtlemist, hoolivust, aktiivsust. On normaalne ise prügi maast üles korjata või hoolimatule kaaslasele märkus teha, mitte oodata, et meie ümbruse eest hoolitsevad vastava ametiala esindajad.

Maailmakoristuspäeval osalesid Puhja Koolist 3.i, 3.k, 5., 6., ja 8. klass ning neid abistasid õpetajad Imbi Tanilsoo, Kadri Raudsepp ja Ülle Närska.
 

Pildi autor: Imbi Tanilsoo