40. õppenädal (23.- 27. mai)

Esmaspäev, 23. mai

Vajaduspõhine kiirtestimine 1. tunni ajal (haigusnähtudega õpilased)

Teisipäev, 24. mai     

8.00 - ÕE esindus kohtub koolijuhiga                       

8.30- 13.45 - 3. klasside klassiekskursioon Põlvamaale

14.00 - Elva valla tugispetsialistide koosolek

Kolmapäev, 25. mai 9. klassi titepäev “Hüvasti, lapsepõlv”

8.25-8.40 - koolipere kogunemine õues

13.00 - kooli näiteringi etendus “Vaim” (kogu kool seltsimajas)

Neljapäev, 26. mai

16.00 - muusikaklassi kevadkontsert (kooli fuajees)

Reede, 27. mai 

8.25 -  4. klassi liikluseksam ja jalgrattamatk

Koolisöökla menüü    

Foto autor: Kadri Raudsepp

1. klassi vastuvõtt

* Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord alates 1.03.2022 on siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022075

* Taotluste esitamine 1.klassi ja põhikooli teistesse klassidesse käib läbi ARNO koolimooduli.

Ootame vanemate avaldusi: https://piksel.ee/arno/elva/

* NB! Lapsevanematel, kelle laps läheb kooli aasta varem, tuleb enne elektroonilise avalduse esitamist pöörduda Elva valla haridusosakonda.