Tähelepanu!

Seoses eriolukorra väljakuulutamisega Eestis on Puhja Kool distantsõppel alates 16. märtsist.

Hetkeseisuga on koolimaja suletud kuni 4. maini ning sel ajal ei toimu treeninguid ja huviringide tunde, suletud on noortekeskus.

Kõik õppetööd puudutav info on leitav Stuudiumist.

* Infotehnoloogiliste vahendite kasutamise ja veebipõhiseid õppeülesandeid puudutavatele küsimustele vastab infotehnoloog Riin Saadjärv e-kirja (riin.saadjarv@puhja.edu.ee), Stuudiumi suhtluse või telefoni teel (56914875).

* Kontaktisikuks õppetöö ja muude küsimustega seoses on klassijuhataja.

* Koolikorralduslikele küsimustele vastab direktor Päivi Märjamaa e-kirja (paivi.marjamaa@puhja.edu.ee), Stuudiumi suhtluse või telefoni teel (5074135)

* Õppekorralduslikele küsimustele vastab õppejuht Riin Massur kooli kantselei mobiilil 52 13 746 või e-kirja ja Stuudiumi vahendusel.

28. märtsiks planeeritud infopäev 1. klassi astuvatele lastele ja nende vanematele lükkub edasi. Toimumise kuupäeva teatame asjaolude selgumisel.

Palun jälgige igapäevaselt Stuudiumi teateid! Kui on täiendavaid küsimusi, siis võtke julgesti ühendust!

Püsige terved!