ÕNNELIKKU SUVEVAHEAEGA, ARMAS KOOLIPERE! 

Kooli kantselei on avatud: 1.-19. august kell 9.00-14.00

Õppekirjanduse laenutamine kooli raamatukogust:
29. august 4.-6. klass kell 9.00.-14.00
30. august 7.-9. klass kell 9.00.-14.00

1.-3. klass saab tööraamatud ja õpikud kätte septembri esimesel nädalal koolis.

1. klassi vastuvõtt

* Elva valla koolidesse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord alates 1.03.2022 on siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022075

* Taotluste esitamine 1.klassi ja põhikooli teistesse klassidesse käib läbi ARNO koolimooduli.

Ootame vanemate avaldusi: https://piksel.ee/arno/elva/

* NB! Lapsevanematel, kelle laps läheb kooli aasta varem, tuleb enne elektroonilise avalduse esitamist pöörduda Elva valla haridusosakonda.

 * 1.klassi õpilaste õppevahendite loetelu on SIIN

* 1.klassi lastevanemate koosolek on koolimajas 29.08.2022 kell 18.00